תפריט נגיש

אודות הצוות

 

הרה

הרה"ח ר' נתן נפתלי בורשטין שליט"א

מנהל ומייסד הכולל
הרה

הרה"ח ר' ששון ענבר שליט"א

מנהל ומייסד הכולל
הרה

הרה"ג ר' דוד תורג'מן שליט"א

ראש כולל יום שלם
הרה

הרה"ג ר' יחזקאל שרגא שימון שליט"א

ראש כולל אחה"צ

להשתתף בזכות


לתרומות