כולל עמלים נוסד באלול תשע"ה ע"י הרב נתן נפתלי בורשטיין שליט"א והרב ששון ענבר שליט"א אשר שמו לעצמם למטרה להגדיל תורה ולהאדירה בעיה"ק צפת . אשר ידוע כדבר עצום אשר מקרב את הגאולה. כיום הכולל מונה כ-70 אברכים ומחולק ל-2 מסגרות

האחת ברשות הרה"ג ר' דוד תורג'מן שליט"א ומטרת מסגרת זו היא להקים רבני שכונות ומוצ"ים בעיה"ק צפת ע"מ לתת מענה לציבור המתרחב והולך בעיר.

המסגרת השניה ברשות הרה"ג ר' יחזקאל שרגא שימון שליט"א והוא כולל הוראה אחה"צ ומכין את האברכים אשר רובם לומדים בכולל חצות אצל רשב"י להיות מוצ"ים ומורי הוראה בנושאים הנלמדים.

בכולל זה ניתן למצוא אברכים מכלל החוגים – חסידים,ליטאים,ספרדים,אשכנזים ובעלי תשובה ובלבד שרצונם ושאיפתם להתעלות בלימוד התורה ויראת שמים .

לנגד עיננו עומדת מטרה אחת ויחידה אומרים הצוות – לעשות נחת רוח לבורא עולם ולהקמת שכינתא מעפרא !

כולל "עמלים" מלווה ע"י רבנים גדולי הדור שליט"א ובהמלצתם (ראה המלצות) , וכשמו כן הוא – "שתהיו עמלים בתורה" .